Hostovka - pomyslná univerzita pro hosty

Hostovka - pomyslná univerzita pro hosty

Nejlepší host je sofistikovaný host a tím se stanete studiem hostovky

Ecoflower
Autor: Michael Klíma | 22.10.2007 | Co, kdy, kde a jak

obr1

Česky nejspíše "Ecokvětina" je jakýsi druh loga které vám pomůže rozeznat ekologicky-přátelský výrobek nebo služby.

 

Je to dobrovolný systém vytvořený v roce 1992 evropskou komisí k usnadnění výroby, distribuce a spotřeby výrobků a služeb které jsou "přátelské" životnímu prostředí v porovnání a ostatními výrobky a službami.

 

Podle odhadů expertů (?), tento systém zahrnuje v Evropě 30% všech výrobků a služeb.

 

Toto evropské označení "Ecoflower" je uznávané ve všech zemích EU, v Norsku, Luxemburku a Islandu.

 

Ecoflower je údajně systém o čemž by se dalo pochybovat, ale rozhodně to není nějaký koncept, nicméně je to ušlechtilé hnutí podobné americkému hnutí za organické pěstování potravin.

 

Bohužel se již našly organizace které si z toho udělaly hned relativně lukrativní byznys tím, že "uděluji" povolení toto logo používat.


Vrátit se na předchozí stránku

Koncept Steakgrill

Stránky první restaurace konceptu Steakgrill:


Steakgrill

s.jpg, 748B Koncept Steakgrill©

facebook

Počet návštěv

3160447
© 2007 - 2018, http://www.hostovka.cz