Hostovka - pomyslná univerzita pro hosty

Hostovka - pomyslná univerzita pro hosty

Nejlepší host je sofistikovaný host a tím se stanete studiem hostovky

DŮVODY NEÚSPĚCHU V PROVOZOVÁNÍ ČESKÝCH RESTAURACÍ
Autor: Michael Klíma | 4.5.2009 | Pohostinství

DŮVODY NEÚSPĚCHU V PROVOZOVÁNÍ ČESKÝCH RESTAURACÍ

Rychlá expanse,  absolutní neodbornost většiny  provozovatelů pohostinství, na život a na smrt vyhrocená konkurence, je v Česku  hlavní příčinou neúspěchu mnoha restaurací. Velké procento neúspěchu je také díky a nedostatečnému počátečnímu kapitálu. Restaurace jsou pro banky velice rizikové a proto i procenta z půjček jsou vyšší.

Některé studie ukázaly že procento bankrotů by se dalo snížit a podniky

by se mohly finančně oživit, pokud by přizvaly finančně silné partnery.

Partnerství

Bylo by ode mě ale velice nezodpovědné, kdybych vás neupozornil na  špatné zkušenosti z partnerství. Více než 90% partnerství totiž skončí neúspěchem.

 Manželství

Manželství je také partnerství, ale za loňský rok 49,6 manželství skončilo rozvodem. V některých zemích se při rozvodu majetek dělí rovným dílem, a jestliže jeden z partneru nemá zájem o restauraci, i když prosperuje, tak může dojít k jejímu zániku.

 Rodinné podniky

Mnoho restaurací neuspěje díky problémům v rodině. Dlouhé hodiny a tvrdá práce odčerpává mnoho energie která by mohla být věnována rodině. Proto je oboru pohostinství větší procento rozvodů než v kterémkoliv jiném oboru. Rodinné podniky ve kterých mnohdy i děti pracují však přežijí snadněji. V rodinných podnicích dochází také k menším ztrátám  rozkrádáním ze strany zaměstnanců.

 Řetězce – Chains

 Řetězové provozy snižují riziko při zahájení provozu proto, že v nově otevřených podnicích  zaměstnávají zaměstnance kteří se osvědčili v některém již dobře zavedeného podniku.

 Jedna studie potvrdila následující procenta neúspěchu restaurací:

  • 27%  první rok
  • 50% koncem prvých tří let
  • 60% koncem pátého roku
  • po 10 letech méně než 70% neuspěje.

 Další poznání všech studií je:

Pokud restaurace přežije první 3 roky tak naděje na její přežití je zřejmá. Při klesající ekonomii je dnes nejspíše velmi špatná doba k otevření restaurace, nic méně zde patí, že odvážnému který má potřebný know how nebo který si nechá poradit od odborníka, štěstí přeje.

Rozhodující je počet restaurací v daném obvodu. Kdysi to byla místní obchodní kmora a Společenstvo hostinských kteří rozhodovalo o tom kdo, kdy a kde si otevře  hospodu nebo restaurací. Tyto dvě organizace také kontrolovaly odbornost provozovatelů pohostinských provozů, a  proto stížností na pohostinství nikdy nebylo tolik jako dnes, kdy to pohostinství vlastně pod nikoho nepatří a každý ho dělá "tak jak nejlépe umí".

Tudíž k úspěchu nebo k  přežití v pohostinství se nemůžete spoléhat na nikoho než na sebe. Prostě musíte mít ten správný know-how.  Na stránkách Hostovky ten potřebný know-how nenajdete a pokud nemáte dostatek času či financí ku studiu na nějaké odborné škole, tak jediným zdrojem informací a potřebného know-how jsou krátkodobé efektivní semináře připravované nově vznikolu ASOCIACÍ KONZULTANTŮ POHOSTISNTVÍ ČR.

Vážní zájemci kontaktujte:

JANA BERÁNKOVÁ

Manažer

ASOCIACE KONZULTANTŮ POHOSTISNTVÍ ČR

berankovajana@seynam.cz

 

 

 

 


Vrátit se na předchozí stránku

Koncept Steakgrill

Stránky první restaurace konceptu Steakgrill:


Steakgrill

s.jpg, 748B Koncept Steakgrill©

facebook

Počet návštěv

3160453
© 2007 - 2018, http://www.hostovka.cz