Hostovka - pomyslná univerzita pro hosty

Hostovka - pomyslná univerzita pro hosty

Nejlepší host je sofistikovaný host a tím se stanete studiem hostovky

GOODWILL
Autor: Michael Klíma | 25.4.2008 | Gastronomie

Good will v překladu znamená dobrá vůle avšak goodwill má mnoho významů které se v mnoha případech nedají přesně specifikovat.

V byznyse nebo v účetnictví goodwill jsou přesně nedefinitovalná aktiva, jako je například vžitý název byznysu samotného, jeho dobrá pověst, nespecifikovatelný know how, a pod. Takový goodwill v hodnotě některého byznysu může přesáhnout jeho skutečnou inveturní nebo zbytkovou hodnotu. Goodwill philosophy jsou rady nebo rozhodnutí dělané v doobrém úmyslu.

Goodwill je něco podobného jako Good faith, latinsky bona fiede, neboli něco dělané v dobrém úmyslu.

Goodwill je tudíž i každá dobrovolná práce dělaná v dobré víře že někomu tato práce může být k užitku.

Já jsem například v Americe v Chicagu několik let pracoval jako dobrovolník pro GOODWILL INDUSTRIES, což byla organizace kerá sbírala staré upotřebitelné předměty, šatstvo a pod., které pak po vyčistění či opravě prodávala ve svých prodajnách a výtěžek pak věnovala různým charity.

GOODWILL například je IESC (Inernational Executive Service Corps) což je americká dobrovolná orgenizace kerá pomáhá rozvojovým zemím svými službami a radami a pro kterou jsem rovněž několik let pracoval jako dobrovolník.

Nakonec i mé příspěvky do různých odborných medii a mé přednášky na odborných školách jsou také jakýsi GOODWILL, protože to dělám "in a good faith", neboli v dobré víře, že někomu budou užitečné.

V Česku bohužel význam GOODVILL není ještě tak dobře znám a také není doceněn.

 


Vrátit se na předchozí stránku

Koncept Steakgrill

Stránky první restaurace konceptu Steakgrill:


Steakgrill

s.jpg, 748B Koncept Steakgrill©

facebook

Počet návštěv

3160448
© 2007 - 2018, http://www.hostovka.cz