Hostovka - pomyslná univerzita pro hosty

Hostovka - pomyslná univerzita pro hosty

Nejlepší host je sofistikovaný host a tím se stanete studiem hostovky

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
Autor: Michael Klíma | 15.8.2011 | Pohostinství

ADMINISTRATIVNÍ  PRACOVNÍK

U většiny funkci pracovníků v pohostinství se nepřepokládají administrativní schopnosti, nicméně dnes je jen velmi málo funkcí, kde by administrativa neměla svoji důležitost. Historicky je známo, že jen velmi málo, třeba i slavných kuchařů, je schopno své recepty a techniky vaření popsat, tudíž většině těchto kuchařů to ještě dnes někdo píše.

Není to ale jen psaní receptů, nebo kuchařských knížek, ale i jiné administrativní práce jako je psaní jídelních lístků, tvorba kalkulací a mnoho dalších administrativních úkolů které by měl každý šéf kuchař nebo executive chef zvládat, nemluvě o práci na počítači, což ta starší generace vůbec nezvládá.

V mnoha případech se to řeší tak že jejich administrativními povinnostmi je pověřen k tomu určený administrativní pracovník (sekretář, či sekretářka). Úkolem administrativního pracovníka je zajišťování širokého rozsahu pomocných kancelářských činností jako je přepisování textů - vkládání dat do počítače prostřednictvím databázových či tabulkových editorů nebo různých účelově vytvořených programů - evidence došlé a odeslané pošty - vyřizování korespondence vedoucího a dalších pracovníků (popř. i cizojazyčné) včetně balíků a jejich příprava pro expedici - zakládání korespondence a dalších důležitých písemností, předpisů vyhlášek, zákonů a nařízení a vyhledávání v nich v případě pořizování záznamů z porad a jednání včetně přípravy potřebných podkladů a informací - zajišťování administrativní agendy a vedení evidence úkolů příslušného organizačního útvaru a sledování termínů jejich plnění - organizování návštěv, porad a seminářů včetně např. vaření a podávání kávy či dalšího občerstvení - plnění operativních úkolů (např. ubytování, jízdenky, obstarávání časopisů, donesení oběda, apod.).

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání jsou administrativní dovednosti - rychlé psaní na klávesnici, ovládání výpočetní techniky, zejména využívání textových editorů, znalost pravidel pravopisu i pravidel pro úpravy korespondence a pro poštovní styk. Dále pak soustředěnost, dobrá paměť, trpělivost, spolehlivost, přesnost. Nejbližším nadřízeným pracovníkem je zpravidla ředitel nebo vedoucí gastronomického provozu. Výše uvedené povinnosti by měly být zakotveny v příslušných manuálech a každý administrativní pracovník všech větších provozů by měl být certifikován.

Výňatek z připravovaného semináře „HODNOCENÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ ZAMĚSTNANCŮ V POHOSTINSTVÍ POMOCÍ KREDITŮ PRO JEDNODLIVÉ FUNKCE“

 Komentáře vítány!

MICHAEL  KLIMA CEC, CCE,

Certifikovaný Executive Chef, Certifikovaný odborný lektor a konzultant v průmyslu pohostinství a cestovního ruchu, Emeritní Professor Triton College, Illinois, USA, člen mezinárodního svazu konzultantů FCSI, člen Syndikátu novinářů ČR,  Freelance Writer, čestný člen AKC ČR od 1989, nositel zlaté medaile Magdaleny Dobromily Rettigové

e-mail: klima@steakgrill.cz , www.hostovka.cz, www.steakgrill.cz

 


Vrátit se na předchozí stránku

Koncept Steakgrill

Stránky první restaurace konceptu Steakgrill:


Steakgrill

s.jpg, 748B Koncept Steakgrill©

facebook

Počet návštěv

3160444
© 2007 - 2018, http://www.hostovka.cz