Hostovka - pomyslná univerzita pro hosty

Hostovka - pomyslná univerzita pro hosty

Nejlepší host je sofistikovaný host a tím se stanete studiem hostovky

TVORBA CEN
Autor: Michael Klíma | 19.9.2011 | Konzulting

TVORBA CEN
Vaření nezačíná nákupem, jak tvrdí náš samozvaný chef Pohlreich. vaření začíná plánem neboli jídelním lístkem. Tvorba jídelního lístku začíná zbožíznalstvím, psychologií nákupu potravin, tvorbou receptur a tvorbou cen, i když ne vždy v tomto pořadí. ale v žádném případě nějaké komediantství nestačí a je k tomu v každém případě  potřeba nějaký know how.

Náklady na jednotlivé pokrmy se kalkulují, ale cena se tvoří! Po zavedení elektronických kalkulaček a počítačů se při tvorbě cen možná obejdeme bez znalosti matematiky, ale bez znalosti marketingu a psychologie tvorby cen jen velmi těžko.

Tvorba cen je jedním z nejzodpovědnějších úkolů při tvorbě jídelních lístků!

Tvorba cen není jen otázkou vysoké odbornosti, praxe a zkušenosti, ale i znalosti zbožíznalství, technik nákupu, výrobních technik, a psychologie prodeje.

Největší podíl na potenciálním trhu má ten kdo nabídne
nejlepší jídla a nápoje za nejvýhodnější ceny.

Ve výše uvedené definici jsem kdysi místo „nejvýhodnější“ měl výraz nejnižší. Během praxe se však ukázalo, že nejnižší ceny nemusí být ty nejvýhodnější a to ani pro hosta ani pro restauratéra. Pokud bychom například hovořili o soukromých klubech, ve kterých někdy nemají na jídelních lístcích vůbec žádné ceny uvedeny, nebo o restauracích ve kterých mají ceny jen na lístcích, které předkládají jen pánům, tak, aby se dámy nemusely žinýrovat si objednat něco drahého, bychom si uvědomili jak velkou důležitost má psychologie jako součást obchodní filozofie. Vedení velmi dobře ví kolik je které jídlo stojí neboli kolik je jejich food cost a jakou které jídlo má ideální prodejní hodnotu protože na všechny jídla má vytvořené své vlastní kalkulace, avšak mnohdy takové ceny „zvýhodní“, aby zvýšili obrat, což je také jedna technika o které bude řeč v tomto semináři.

Výňatek z manuálu TVORBA CEN AKP ČR.

MICHAEL KLIMA CEC, CCE,
Certifikovaný Executive Chef, Certifikovaný odborný lektor a konzultant v průmyslu pohostinství a cestovního ruchu, Emeritní Professor Triton College, Illinois, USA, člen mezinárodního svazu konzultantů FCSI, člen Syndikátu novinářů ČR, Freelance Writer, čestný člen AKC ČR od 1989, nositel zlaté medaile Magdaleny Dobromily Rettigové, zakladatel Svazu konzultantů ČR.
e-mail: klima@steakgrill.cz , www.hostovka.cz, www.steakgrill.cz

Nenaslouchejte unterwasermanům a šarlatánům, učte se od odborníků!


Vrátit se na předchozí stránku

Koncept Steakgrill

Stránky první restaurace konceptu Steakgrill:


Steakgrill

s.jpg, 748B Koncept Steakgrill©

facebook

Počet návštěv

3160444
© 2007 - 2018, http://www.hostovka.cz