Hostovka - pomyslná univerzita pro hosty

Hostovka - pomyslná univerzita pro hosty

Nejlepší host je sofistikovaný host a tím se stanete studiem hostovky

ASSEMBLY COOKING
Autor: Michael Klíma | 19.5.2009 | Kuchyňské techniky

Technika vaření je dnes jiná než byla za dob Caréma, Escoffiera a jiných velkých kuchařů kteří se o všechny ty bývalé techniky zasloužili.

 Cílem dnešního kuchařského umění je odborně, hygienicky

 a ekonomicky správně připravit jídlo, které je zdravé, chutné

a atraktivní, a které si získá obdiv a uznání jeho konzumentů.

Cesta k tomuto cíli je jen ve znalostech a schopnostech kuchaře.

(M. D. Klíma)

Assembly cooking je technika sestavení a  presentace jídel odborně připravených ze zdravotně nezávadných kuchyňsky upravených potravin (polotovarů)  efektivními moderními technikami.

 Efektivní kuchyňské techniky

Kuchyňské techniky, kdysi založené na manuální zručnosti, se díky moderním strojům a výrobnímu zařízení zrychlily a zefektivněly, nicméně kladou vyšší nároky na schopnosti kuchyňského personálu tyto techniky využívat.

V mé definici dnešního kuchařského umění se sice vyloženě nezmiňuji o rychlosti nebo o čase, ale jasně je tam uvedena ekonomika.

 Ekonomika a čas při vaření si vyžádaly, že vaření je dnes rozděleno na přípravu a na dohotovení případně na presentaci jídel, což je v zásadě systém Assembly cooking.

 Příprava

Kdysi se u každého receptu opakoval popis způsobu přípravy potravin čistěním, krájením, strouháním a jinými mechanickými technikami. Opakovalo se, že před jejich úpravou, musí některé potraviny být očištěné, marinované, předvařené, oblanšírované, případně i jinak tepelně „připravené“ před jejich konečnou úpravu.

To bylo v dobách, kdy se vůbec nevědělo o komerčně vyráběných polotovarech, nebo o konvenientních, tak zvaných k vaření připravených (Ready To Cook) potravinách, přípravcích, nebo o hotových jídlech.

Dnes je trh doslova zaplaven již očištěnými, nakrájenými, porcovanými či jinak kuchyňsky upravenými, tak zvanými „konvenientními“ potravinami, čímž se podstatně zjednodušila a zrychlila fyzická příprava jídel.

 Dohotovení

Dohotovení jídel sestavením jejich komponentů, anglicky assembly, není nic nového. Nakonec čínská, japonská a mnoho dalších orientálních a asijských kuchyní tuto techniku používají po tisíciletí, a americké „fast food“ (restaurace rychlého občerstvení) jsou na těchto technikách rovněž založeny.

 Presentace jídel

V Americe to nejsou ale jen restaurace rychlého občerstvení, ve kterých se technika assembly cooking uplatňuje.

Americké kuchyni se často vyčítá nedostatek „finesy“, ale pracoval jsem v Americe v mnoha velkých,  tak zvaných „luxury restaurants“, tedy ne vyloženě ve francouzských restauracích, ve kterých se podávaly stovky jídel, a ve kterých jsem neměl ani jednoho vyučeného kuchaře, a kde jsem přežil jedině proto, že jsem měl dobré, přesné, ale jednoduché recepty a že jsem jako jeden z prvních techniku  assembly cooking, neboli sestavování komponentů používal.

 Dnes mně to zatím moc lidí nevěří, ale na mé předpovědi již mockrát došlo, a tak bych chtěl, aby bylo dokumentován můj výrok, že typická česká kuchyně, založená na pracných a neefektivních metodách přípravy jídel má odzvoněno a že moderní česká kuchyně se bez nějaké formy „sestavování“ již neobejde, neboli že vznikne i jakési české fast food.

 Assembly Cooking je však založeno na znalosti všech populárních kuchyní, na standardních recepturách, na znalosti zbožíznalství, na znalosti toho jak se potraviny jedna s druhou snoubí, a na dokonalé znalosti moderních kuchařských zařízení a technik.

 Dalším předpokladem jsou organizační schopnosti, znalost logistiky a znalost mise-en-place jednotlivých kuchyní.

 Při assembly cooking platí také jedno z přikázání mého náboženství což je:

„Neodkládej na zítřek nic, co za tebe může někdo udělat již dnes“

 Assembly cooking nejsou nějaké čáry máry a proto  nesmíte  věřit na zázraky, jaká kvalita jde do hrnce, taková kvalita jde z hrnce.

 Proto také platí má zásada používat suroviny v té nejlepší kvalitě, kterou si můžeme dovolit. Zní to jako otřepané klišé, ale tajemství úspěchu při assembly cooking je:

BUĎ PŘIPRAVEN!

                         

 

 


Vrátit se na předchozí stránku

Koncept Steakgrill

Stránky první restaurace konceptu Steakgrill:


Steakgrill

s.jpg, 748B Koncept Steakgrill©

facebook

Počet návštěv

3160453
© 2007 - 2018, http://www.hostovka.cz