Hostovka - pomyslná univerzita pro hosty

Hostovka - pomyslná univerzita pro hosty

Nejlepší host je sofistikovaný host a tím se stanete studiem hostovky

OSOBNOSTI
Autor: Michael Klíma | 17.5.2008 | Koho se to týká

Osobnosti, anglicky zvané Celebrity jsou osoby které se vyznačjí nějakými mimořádnými znalostmi, vědomostmi nebo dovednostmi, případně úspěchy a to jak ve společenském a hospodářském životě, v byznise, ve sportu, politice, literatuře či umění.

Osobností se ale nikdo nestane dokud si nezíská uznání a pozornost veřejnosti či medií.Bohužel ne každý kdo je označen jako osobnost se s tím co se osobností rozumí ztotožňuje protože jim toto označení bylo mnohdy dáno jen na základě momentální popularity jako je to mu například u některých zpěváků, herců a různých náhodných či módních "umělců" eventuálně kuchařských primadon.

Tituly osobnost, národní nebo zasloužilý umělec či sportovec v Česku kdysi udělovala naše rodná strana a vláda na základě speciálních kriterií, což jak předpokládám se dnes již neděje, ale nějaká kriteria by k tomu měla být obzvláště v pohostinství.      Pohostinství totiž je v tomto ohledu prevít. Jednoho dne vyhlásíte někoho hoteliérem roku a než se rok s rokem sejde je pan ředitel potichoučku z té funkce odvolán a po krátkém čase působí zase jako "osobnost" někde jinde.

Nemyslím si, že hodnotitelem nebo soudcem toho kdo je osobností v pohostinství by měl být Michelin, protože ti jsou nejvýše tak na ty hvězdy, a ani to jim moc nejde, ale někdo jako je pan Jiří Řezáč, majitel stránek www.gastronews.cz, který podle mého názoru pohostisntví vůbec nerozumí, už vůbe ne. Mimo jiné, kdo mu udělil toto právo? Vždyť se na ty "osobnosti" na těch jeho stránkách podívejte. Podle jakých kritérií jim pan Řezáč toto označení přidělil? Co tomu říkají odborné organizace jako například AKC ČR, a dnes již i AHR ČR apod. Cožpak tyto organizace do toho nemají co mluvit?

Já jsem přesvědčen, že tyto organizace mají dost odborníků a kritéria podle kterých jakékoliv odborné označení či uznání by mělo být pracovníkům kteří si ho zaslouží uděleno.

Podnětem k tomuto mému příspěvku nakonec je i to, že jsem mezi "osobnostmi" proti mé vůli na stránkách www.gastronews.cz zařazen i já.

Jak vidíte z přiložené kopie mého dopisu panu Řezáčovi, tak jsem ho několikrát žádal o to, aby mě z toho seznamu vyndal, ale do dnešního dne se tak nestalo.

AMERICAN FOODSERVICE AND TRAVEL INDUSTRY CONSULTING, 6733 Camino Del Prado, Carlsbad, 92011-3310, CA, USA

e-mail: afticeuro@aol.com www.hostovka.cz

TO: Větrník, s.r.o.

Palackého náměstí 18a

621 00 Brno, Řečkovice

Czech Republic

 

středa, 7. května 2008

Vážený pane Řezáči,

Ve čtvrtek, 17. dubna 2008 jsem Vás přes internet žádal o vymazání ze stránek www.gastronews.cz zmínky o mé osobě, zejména z oddělení OSOBNOSTI.

Zatím se tak nestalo a proto si Vás dovoluji již podruhé požádat touto cestou.

Děkuji,

Michael Klima

Jak vidíte z popisu mé osoby v úvodu do těchto stránek tak já jsem sice hodně namyšlený, což je více méně můj trade mark, protože já nevynechám ani jdenu příležitost abych se zviditelníl, ale není to nějaký B.S.,a proto bych chtěl touto cestou zdůraznit, že se za osobnost českého pohostisnví nepovažuji a že zmínky o mé osobě oddělení OSOBNOSTI na stránkách www.gastronews.cz jsou proti mé vůli.

Michael (Mike) Klima

 


Vrátit se na předchozí stránku

Koncept Steakgrill

Stránky první restaurace konceptu Steakgrill:


Steakgrill

s.jpg, 748B Koncept Steakgrill©

facebook

Počet návštěv

3160453
© 2007 - 2018, http://www.hostovka.cz